Your search results

Blog Archives

Lấp lánh vẻ đẹp sành sứ ở chùa Chén Kiểu

Th11 24, 2020
Khoảng 30 tấn chén, đĩa đã được ốp lên tường ngôi chùa cổ Sà Lôn (Wath Sro Loun theo tiếng Khmer) nên tên cổ tự này ...
Xem tiếp

Compare Listings