Your search results

Blog Archives

Cầu Đại Ngãi

Đề xuất dùng vốn ODA không hoàn lại Nhật Bản...

Th11 24, 2020
Đây là dự án hỗ trợ kỹ thuật trị giá khoảng 24 tỷ đồng dự kiến sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bả ...
Xem tiếp

Compare Listings